Przemysłowe chłodnice amoniakalne LSA-CSA

Przemysłowe chłodnice amoniakalne LSA-CSA

Podziałka lamel: 4,5 mm – 6 mm - 7,5 mm – 10 mm – 12 mm
Od 1 do 6 wentylatorów Ø 450 – 500 – 630 - 800 mm
Cichobieżna praca, niskie zużycie energii
392 modele od 9 do 240 kW

Uwagi: charakterystyki konstrukcyjne i wymiary chłodnic powietrza LHSA są takie same, jak chłodnic powietrza LHS, które opisane są w katalogu.

Główna charakterystyka Przemysłowe chłodnice amoniakalne LSA-CSA

Wymiennik ciepła

CHS – Compact Hitec Surface
Wymiennik ciepła TURBOFIN® 3 z przesuniętymi rzędami rurek ze stali nierdzewnej do zastosowań w temperaturach dodatnich oraz ujemnych, dla komór przeznaczonych do przechowywania produktów z niską zawartością wilgoci lub opakowanych.

LHS – Large Hitec Surface
Wymiennik ciepła TURBOFIN® 4 z wewnętrznie rowkowanymi rurkami ze stali nierdzewnej w rzędach, charakteryzujący się ulepszoną powierzchnią wtórną lamel w stosunku do powierzchni pierwotnej rurek, przeznaczony do zastosowań w komorach do przechowywania produktów z wysoką zawartością wilgoci i do zamrażania.

Podziałka lamel i optymalne zastosowanie

Gama 4 - 4,5 mm: przechowywanie w temperaturach dodatnich
Gama 6 – 6,0 mm: przechowywanie w temperaturach dodatnich
Gama 7 - 7,5 mm: przechowywanie w temperaturach ujemnych
Gama 10 - 10 mm: mrożenie i przechowywanie w temperaturach ujemnych
Gama 12 - 12 mm: mrożenie

Rozmrażanie

N = rozmrażanie powietrzem (TC> 2°C)
E = rozmrażanie elektryczne (TC> -35°C)
SB = rozmrażanie wodą (TC> -2°C)
G = rozmrażanie gorącym gazem w wymienniku i elektryczne w tacy (TC> -35°C)
GB = rozmrażanie gorącym gazem w wymienniku i tacy (TC> -35°C)

Przemysłowy parownik CS80 z typoszeregu CHS-LHS do komór chłodniczychPrzemysłowy parownik LS45WPrzemysłowy parownik LS50 3200 do komór chłodniczychChłodnice przemysłowe LS71 LHS o dużej powierzchni wymiany ciepła Hitec

Czynnniki
Materiały konstrukcyjne
Akcesoria

Aplikacje


SCROLL