Skrzynka elektryczna wentylatorami i chłodnic cieczy

Skrzynka elektryczna wentylatorami i chłodnic cieczy

Cel stosowania

Skrzynka elektryczna pozwala na załączanie i wyłączanie zasilania wentylatorów skraplaczy z wentylatorami oraz chłodnic cieczy.

Charakterystyki Skrzynka elektryczna wentylatorami i chłodnic cieczy

QE

Skrzynka elektryczna dla skraplaczy z wentylatorami i chłodnic cieczy ø 500 – 630 – 800 – 900 – 1000 mm.

QEP-QET

Skrzynka elektryczna do stopniowej regulacji wydajności urządzenia. Regulacja odbywa się poprzez włączanie i wyłączanie poszczególnych par wentylatorów. Opcja zawiera regulator skokowy do sterowania przekaźnikami wentylatorów.

QES

Skrzynka elektryczna do stopniowej regulacji wydajności urządzenia. Regulacja odbywa się poprzez włączanie i wyłączanie poszczególnych par wentylatorów. Opcja nie zawiera regulatora skokowego do sterowania przekaźnikami wentylatorów.


SCROLL