PLUG & SAVE

PLUG & SAVE

Chłodnica DX z fabrycznie zainstalowanym elektronicznym zaworem rozprężnym - zintegrowane rozwiązanie, które łączy w sobie dużą oszczędność energii i ochronę środowiska. Od dziś chłodnice z bezpośrednim odparowaniem będą dostępne również w wersji PLUG&SAVE: z zmontowanym zaworem EEV i okablowanym sterownikiem.

Znaczne oszczędności energii

Badania przeprowadzone w supermarketach, w standardowych warunkach pracy, wykazały zmniejszenie zużycia energii w całym systemie chłodniczym nawet o 25%.

Całkowita ochrona przed surowymi warunkami pracy

Elektronika zaworu rozprężnego zabezpieczona jest przed trudnymi warunkami pracy specjalną żywicą. Jest to technologia produkcji opracowana dla przemysłu motoryzacyjnego, która zapewnia wysoką niezawodność nawet w najtrudniejszych warunkach pracy w niskich temperaturach.

Oszczędność czasu montażu

Rozwiązanie proponowane przez LU-VE upraszcza montaż i drastycznie skraca czas niezbędny do wykonania okablowania sterującego pomiędzy urządzeniami i sterownikami, które w tradycyjnych systemach muszą być umieszczone na zewnątrz komory.

Kompatybilny ze wszystkimi systemami i łatwo programowalny

Parownik w wersji PLUG&SAVE jest kompatybilny z każdym innym systemem elektronicznym powszechnie wykorzystywanym do zarządzania instalacjami chłodniczymi i może być używany z 24 różnymi czynnikami chłodniczymi, w tym CO2, ze specjalnymi ciśnieniami roboczymi.

Wstępnie zdefiniowane parametry pracy i interface Modbus

Wszystkie parametry pracy są wstępnie zdefiniowane, można je wybrać w prosty i szybki sposób na wygodnym panelu sterowania.
Jedynymi parametrami które należy ustawić są:
- Typ czynnika chłodniczego
- Wielkość przegrzania
- Tryb pracy, wybierając między wysoką a niską temperaturą odparowania.


SCROLL