Kompaktowe do mebli chłodniczych o temperaturze dodatniej EHF

Kompaktowe do mebli chłodniczych o temperaturze dodatniej EHF

Główna charakterystyka
Podziałka lamel: 5,5 mm
Od 1 do 2 wentylatorów Ø 154 mm
410-560W - 5 modeli, 10 wersji

Fluidi
Materiali Costruttivi

SCROLL