Elektroniczne regulatory prędkości chłodnicy cieczy - Active Control Technology

Elektroniczne regulatory prędkości chłodnicy cieczy - Active Control Technology

Cel stosowania

Utrzymanie ciśnienia skraplania w skraplaczach z wentylatorami, lub temperatury płynu na wyjściu z suchej chłodnicy cieczy na zadanym poziomie, niezależnie od zmian warunków zewnętrznych.
Regulacja prędkości obrotowej wentylatorów następuje poprzez zmianę napięcia zasilania wentylatorów w funkcji sygnału odbieranego z czujników: ciśnienia (w przypadku skraplaczy) lub temperatury (w przypadku chłodnic cieczy). Redukcja obrotów przyczynia się ponadto do zmniejszenia zużycia energii i obniżenia poziomu hałasu wentylatorów.

Charakterystyki Elektroniczne regulatory prędkości chłodnicy cieczy - Active Control Technology

SP-SCU

Regulatory elektroniczne jednofazowe, działające na zasadzie przerywania fazy (cut phase) dla urządzeń o małej i średniej wydajności.

AURT

Regulatory elektroniczne trzyfazowe, działające na zasadzie przerywania fazy (cut phase) dla dokładnej regulacji urządzeń o średniej i dużej wydajności. Regulatory URT mogą być zestawione ze skrzynkami elektrycznymi QE.

ARUS

Regulatory elektroniczne trzyfazowe, wykorzystujące technologię bazującą na stopniowaniu napięcia dla dokładnej regulacji. Regulacja jest całkowicie wolna od szumów elektrycznych i elektromagnetycznych. Są idealne dla urządzeń o średniej i dużej wydajności. Regulatory RUS mogą być zestawione ze skrzynkami elektrycznymi QE.


SCROLL