Nidea

Nidea

NOWOŚĆ: INTELIGENTNY SYSTEM ODSZRANIANIA NIDEA®

Nidea® to rezultat bliskiej współpracy badawczej pomiędzy Grupą LU-VE i Politechniką Mediolańską. System powstał z potrzeby optymalizacji dynamiki procesów odszraniania w chłodnicach oraz w celu zmniejszenia strat energii i kosztów odszraniania, bez zmniejszania funkcjonalności całego systemu chłodniczego.
Złożony algorytm systemu Nidea® jest w stanie wyznaczyć Optymalny Punkt Odszraniania, który nieustannie ulega zmianie w czasie.

OBNIŻA zużycie energii przez system odszraniania
OBNIŻA zużycie energii przez sprężarkę
OBNIŻA ilość wydzielanego ciepła
ZWIĘKSZA COP (współczynnik efektywności energetycznej)

NOWOŚĆ: INTELIGENTNY SYSTEM ODSZRANIANIA NIDEA®

INTELIGENTNY SYSTEM ODSZRANIANIA

INTELIGENTNY SYSTEM ODSZRANIANIA NIDEANidea® jest INTELIGENTNĄ odpowiedzią na nieuniknioną stratę wynikającą z okresowych i ciągłych cykli odszraniania, bazującą na logice przewidywania. W tradycyjnym rozwiązaniu system odszraniania jest aktywowany czasowo bez względu na aktualną rzeczywistą potrzebę.

Nidea® jest wyposażona w dwa czujniki temperatury, które służą do wykrywania właściwego momentu dezaktywacji cyklu odszraniania.

Nidea®,, dzięki czujnikom różnicy ciśnień, oblicza i rejestruje parametry niezbędne do wyznaczenia optymalnego momentu i czasu trwania cyklu odszraniania.

Nidea® rejestruje i uwzględnia wszelkie anomalie związane z pracą chłodnic.

Nidea® adaptuje się i ma system AUTOKALIBRACJI. Automatycznie zmienia parametry i nastawy w zależności od bieżących warunków pracy.

Technologia zatopienia elektronicznej płytki sterownika w izolacji umożliwia niezawodną pracę w środowisku wilgotnym aż do minimalnej temperatury -30°C.

Nidea® umożliwia znaczne oszczędności energii w porównaniu do tradycyjnego systemu odszraniania (tj. 4 cykle na dzień)
75% mniej cykli odszraniania *
Z tylko jednym cyklem na dzień!

30% redukcja kosztów energii całego systemu chłodniczego ** Dane zmierzone w rzeczywistych warunkach pracy instalacji chłodniczej.Chłodnica może być wyposażona w system Nidea® wraz z fabrycznie zamontowanym elektronicznym zaworem rozprężnym.
W tym przypadku Dodatkowe oszczędności mogą sięgnąć 20%.SCROLL