Specjalne chłodnice gazu CO2

Specjalne chłodnice gazu CO2

Zastosowanie CO2 jako czynnika chłodniczego

W sektorze chłodnictwa coraz częściej stosuje się czynnik CO2 jako radykalne rozwiązanie w celu wyeliminowania efektu cieplarnianego spowodowanego przez węglowodory fluoropochodne należące do kategorii HFC. Wskaźnik GWP (Global Warming Potential) dla CO2 jest bardzo niski w porównaniu z HFC - 1 w stosunku do tysiąca). Z CO2 nie ma problemów z toksycznością, łatwopalnością lub z wpływem na warstwę ozonową.

Specjalne chłodnice gazu CO2

Różnice w porównaniu z tradycyjnymi HFC

CO2 znacznie różni się od wszystkich tradycyjnych czynników HFC (R404A, R507,…) i stwarza szczególne problemy projektantom wymienników ciepła. Aby móc produkować wysokowydajne instalacje z CO2, fundamentalna okazuje się kwestia właściwego wyboru technologii dla wymienników ciepła.
Z tych względów pomiędzy LU-VE, Politechniką w Mediolanie i kilkoma ważnymi klientami, został zainicjowany specjalny projekt, który doprowadził do stworzenia odpowiedniej konstrukcji wymiennika, będącego w stanie jak najlepiej wykorzystać specjalne charakterystyki tego czynnika chłodniczego i uzyskać interesujące korzyści.

Linie produkcyjne LU-VE

W ostatnich latach LU-VE rozwinęła linię produkcyjną dla urządzeń z CO2 oraz dla rewolucyjnych chłodnic gazu (gas cooler’ów), które w instalacjach transkrytycznych z CO2 zastępują tradycyjny skraplacz.

  • Komercyjne chłodnice powietrza typu cubic.
  • Komercyjne chłodnice powietrza z dwustronnym wyrzutem powietrza.
  • Komercyjne kątowe chłodnice powietrza.
  • Przemysłowe chłodnice powietrza typu cubic.
  • Przemysłowe chłodnice powietrza z dwustronnym wyrzutem powietrza.
  • Chłodnice gazu (gas coolers) z pojedynczym i podwójnym wymiennikiem w kształcie litery V

Dzisiaj LU-VE może racjonalnie potwierdzić, że jest firmą awangardową w tym sektorze zarówno ze względu na zastosowane rozwiązania techniczne, jak i na wysoką liczbę zrealizowanych instalacji.


SCROLL