Certyfikaty

Certyfikaty

Certyfikaty

Podstawowym elementem dającym użytkownikom gwarancję jakości są bez wątpienia certyfikaty, stanowiące potwierdzenie podstawowych parametrów operacyjnych bardzo istotnych dla użytkownika finalnego

W 2000 roku, LU-VE była pierwszą firmą w Europie, która otrzymała nowe wtedy certyfikaty Eurovent “Certify All” dla:

 • całej serii skraplaczy (marzec 2000)
 • całej serii chłodnic cieczy (dry cooler) (sierpień 2000)
 • całej serii chłodnic powietrza (wrzesień 2000);
 • Chłodnice CO2 z serii LU-VE Exchangers i AIA LU-VE (grudzień 2020).

Certyfikaty dotyczą wszystkich produktów, które wchodzą w skład serii i zostają wydane jedynie w momencie, kiedy testy potwierdzą zgodność z wartościami podanymi w katalogach.
Certyfikacja zakłada coroczną kontrolę wybranych modeli, za każdym razem wskazanych przez Eurovent.
Kontrole są przeprowadzane na produktach wybranych do przetestowania, w wysoko wyspecjalizowanych międzynarodowych ośrodkach. Ewentualne nieprawidłowości muszą zostać poprawione w całej gamie, pod groźbą utraty certyfikatów.
Ten system certyfikowania zapewnia projektantowi, instalatorowi i finalnemu użytkownikowi najwyższą gwarancję wyboru właściwych komponentów do instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych, zapewniając jednocześnie optymalne warunki pracy oraz minimalny koszt dla całego cyklu eksploatacji samej instalacji.

Certyfikat Eurovent gwarantuje, że produkty będące na rynku są prezentowane w materiałach technicznych i programach doborowych w rzetelny sposób. Eurovent sprawdza wszystkie wyszczególnione w katalogach informacje, takie jak:

 • wydajność
 • przepływ powietrza
 • zużycie energii
 • poziomy akustyczne
 • charakterystyki konstrukcyjne
certificazioni

Otrzymała pierwszy certyfikat ISO9001 w 1995, a następnie w 2004 certyfikat ISO 9001:2000 Vision a następnie w 2011 UNI CEI EN 50001:2011 „Systemy zarządzania energią”.
Ponadto produkty LU-VE są zgodne z licznymi normami i dyrektywami, takimi jak:

 • Aktualnie obowiązujące dyrektywy europejskie, które pozwalają na używanie znaku CE
 • Dyrektywa maszynowa 2006/42/EC
 • Certyfikat rosyjski EAC
 • Certyfikat Deutscher Fachverband für Luft- und Wasserhygiene: bezpieczeństwo systemów Dry & Spray i Water Spray
 • certyfikacja American Society of Mechanical Engineers (ASME) dla urządzeń pod ciśnieniem
 • ertyfikacja Underwriters Laboratories (UL) dla skraplaczy bezrurkowych
 • Certyfikat Politechniki w Mediolanie dla systemu Dry & Spray.

Certyfikaty zgodności naszych produktów można pobrać tutaj download


SCROLL