Whisperer

Whisperer

TŁUMIKI HAŁASU - THE WHISPERER® PLUS

Nowe kompaktowe tłumiki hałasu opracowane i przetestowane w laboratoriach LU-VE, obniżają hałas wentylatorów aż do 6 dB(A).

Tłumiki WHISPERER® PLUS w dry coolerach i skraplaczach zapewniają następujące korzyści:

  • oszczędności energii elektrycznej aż do 19%
  • redukcję hałasu przy utrzymaniu tej samej wydajności
  • wzrost wydajności przy utrzymaniu tego samego hałasu
  • mniejsze gabaryty urządzenia przy tej samej wydajności i poziomie hałasu
  • zmniejszenie ryzyka recyrkulacji gorącego powietrza.

Przykład zastosowania
W przypadku tego skraplacza możliwe jest zmniejszenie hałasu o 6 dB oraz ograniczenie zużycia energii o 17%.
Model skraplacza: XAV9X 3922 z wentylatorami EC, 2×2 900 mm, L=4266 mm

Rozwiązanie tradycyjne "Whisperer plus"

Wydajność [kW]

507

507

Prędkość wentylatorów [rpm]

1.000

940

Przepływ powietrza [m3/h]

102.160

102.160

Zużycie energii [W]

10.295

8.305

Moc akustyczna [dBA]

61

55

Różnica (moc akustyczna)

0

- 6

Różnica (zużycie energii)

0%

- 17%


SCROLL