Specjalne z systemem zraszania wodą WSS

Specjalne z systemem zraszania wodą WSS

Zasada działania

Suche chłodnice cieczy oraz skraplacze są tak dobierane, aby prawidłowo działały przy maksymalnym obciążeniu termicznym i z maksymalną temperaturą otoczenia. Te trudne warunki działania występują jednakże tylko w krótkim okresie w ciągu roku, podczas gdy dla pozostałej części roku, w warunkach mniejszego obciążenia, urządzenie okazuje się przewymiarowane.
Z tego powodu LU-VE pomyślała o produkcie, który można dobrać ze względu na standardowe warunki działania, ale który może zwiększyć charakterystyki pracy dla szczególnie trudnych warunków otoczenia.
Z użyciem tego systemu możliwe jest chłodzenie powietrza, które przechodzi przez wymiennik, uzyskując wzrost wydajności chłodnic cieczy i skraplaczy.

Specjalne z systemem zraszania wodą WSS

Sposoby działania

Nowy produkt powstał dzięki zastosowaniu w chłodnicach cieczy i tradycyjnych skraplaczach systemu zraszania rozpyloną wodą w kierunku przeciwnym do przepływu powietrza przechodzącego przez wymiennik.

Na system zraszania Water Spray System składają się elementy:

  • 2 zawory elektromagnetyczne sterujące
  • ręczny zawór upustowy
  • manometr ciśnienia wody
  • presostat wody
  • 2 systemy rurowe ze specjalnymi dyszami do rozpylania wody

Dwa zawory elektromagnetyczne pozwalają na uzyskanie 2 stopni regulacji systemu.
W przypadku niedostatecznego ciśnienia wody, presostat poprzez sterownik przerywa przepływ wody i sygnalizuje stan alarmowy.

Zastosowania

Suche chłodnice cieczy o dużej wydajności
Skraplacze o dużej wydajności


SCROLL