Dochładzacze

Dochładzacze

Główna charakterystyka

10 różnych gam dla każdego typu instalacji

SUB 350 4-6 P
dBA 30÷49
Od 1 do 4 wentylatorów Ø 350
230 V 1 ~ 50

SUB 500 SAV 4-6-8 P
dBA 30÷52
Od 1 do 3 wentylatorów Ø 500
400 V 3 ~ 50 lub 230 v 1 ~ 50

SUB 630 EAV 4-6-8P
dBA 42÷56
Od 1 do 5 wentylatorów Ø 630
400 V 3 ~ 50

Zasada działania

Czynnik chłodniczy po wyjściu ze skraplacza zwykle gromadzony jest w zbiorniku ciekłego czynnika, w którym znajduje się mieszanina fazy płynnej i gazowej. Temperatura czynnika na wyjściu ze zbiornika odpowiada temperaturze skraplania z niewielką odchyłką w dół wynikającą ze spadku ciśnienia płynu przepływającego przez skraplacz (zwykle nie więcej niż 1 K).

Dochładzacze

Zalety przechłodzenia

Możliwość przechłodzenia skondensowanego czynnika przed jego rozprężeniem i przed wprowadzeniem do parownika, pozwala na znaczące zwiększenie różnicy entalpii w parowniku i tym samym zwiększenie wydajności chłodniczej. Całe ciepło oddane do otoczenia w fazie przechłodzenia zostaje ponownie wprowadzone do cyklu chłodniczego w fazie parowania jako pożyteczna praca, która nic nie kosztuje z punktu widzenia zużycia energii. Inną korzyścią przechłodzenia jest możliwość wprowadzenia dodatkowego elementu powodującego spadek ciśnienia czynnika przed zaworem rozprężnym w taki sposób, że nie tworzy się para.

Czynnniki
Materiały konstrukcyjne
Akcesoria

Aplikacje


SCROLL