CO<sub>2</sub>: naturalny lider

CO2: naturalny lider

CO2: naturalny lider

Dzisiaj LU-VE może poszczyć się najwyższym poziomem wiedzy technicznej i najobszerniejszym doświadczeniem w tej dziedzinie.
W ostatnich latach w różnych krajach zainstalowano wiele chłodnic powietrza i gazowych.CO2 – preferowane rozwiązanie. CO OFERUJE LU-VE?

heat exchangersWysokowydajne wymienniki ciepła

laboratory testing plantNiezawodność sprzętu i specjalistyczna wiedza (urządzenia do testów laboratoryjnych)

trans-critical installationsPonad 10 LAT doświadczenia w zakresie instalacji transkrytycznych

industrial and commercial evaporatorsKompletny asortyment parowników przemysłowych i komercyjnych (40 bar, 60 bar, 85 bar) oraz chłodnic gazowych (120 bar)

CO2 fluid in the refrigeration industry

Wykorzystanie płynnego CO2 w przemyśle chłodniczym

refrigeration industry

W przemyśle chłodniczym coraz większą popularnością cieszy się wykorzystanie płynnego CO2 w charakterze kompletnego rozwiązania eliminującego efekt cieplarniany powodowany przez halogenowane węglowodory w kategorii HFC.
Potencjał CO2 w zakresie globalnego ocieplenia (Global Warming Potential, GWP) jest w rzeczywistości bardzo niski w porównaniu z HFC (1 w stosunku do kilku tysięcy). Ponadto CO2 nie stwarza żadnych problemów związanych z toksycznością, palnością ani wpływem na warstwę ozonową. CO2 znacznie różni się od wszystkich tradycyjnych HFC (R404A, R507 itd.) i uwypukla konkretne problemy dla projektantów wymienników ciepła. Dodatkowo, odpowiedni dobór technologii wymienników ciepła ma kluczowe znaczenie w realizacji wysokosprawnych instalacji CO2.
Prawdziwym wyzwaniem jest zaprojektowanie instalacji o wydajności równej obecnym instalacjom HFC lub wyższej niż one.

Grupa LU-VE zdecydowała się zainwestować w CO2, projektując instalację testową w laboratorium.
Wyposażenie testowe składa się z pomieszczenia klimatycznego utrzymanego w stałej temperaturze.
Jest to jedyna dostępna w Europie instalacja tego typu zbudowana z myślą o wymiennikach ciepła.

CO2 refrigeration cycles

Istnieje poważne ryzyko, że wykorzystanie CO2 może nie być optymalne w odniesieniu do ograniczania efektu cieplarnianego. Bezpośredni wkład jest praktycznie zerowy, a pośredni wpływ zwiększyłby się w przypadku mniej efektywnych cykli chłodzenia CO2 niż cykle tradycyjne. Działoby się tak ze względu na większe zużycie energii elektrycznej powodujące wyższe emisje CO2 i innych zanieczyszczeń z elektrowni, zużywających więcej paliw kopalnych. Z tego powodu zawsze należy mieć na uwadze fakt, że rozwiązania techniczne stosowane do polepszania aspektów środowiskowych nie mogą pomijać osiągnięcia wyższej sprawności termodynamicznej.
Grupa LU-VE zaprojektowała bardzo wydajne wymienniki ciepła do zastosowań CO2, a dzięki nowoczesnej instalacji testowej mogła dokonać istotnych zmian.

Instalacja ta pozwala na testowanie lamelowych wymienników ciepła na CO2, w tym zarówno chłodnic powietrza, jak i gazowych. Nowa instalacja testowa umożliwiła uruchomienie specjalnego projektu dla CO2 wymiennika z rurami ożebrowanymi, którego głównym celem jest poszerzenie wiedzy na temat zjawisk wymiany ciepła przy parowaniu, kondensacji i podczas transkrytycznego chłodzenia gazu.

heat  exchanger  technology

Odpowiedni dobór technologii wymienników ciepła jest niezbędny do uzyskania wartości COP z obiegów CO2 pozwalających na rzeczywiste zmniejszenie efektu cieplarnianego.
Z tych powodów zrealizowano specjalny projekt koordynowany przez LU-VE, Politechnikę Mediolańską i kilku ważnych klientów. Jego celem była idealna konfiguracja produktu, która umożliwiłaby jak najlepsze wykorzystanie charakterystycznych cech tego czynnika chłodniczego i doprowadziłaby do uzyskania z niego interesujących korzyści.

Badanie objęło również wpływ oleju na wewnętrzny współczynnik wymiany ciepła.
Ważna jest kalibracja oprogramowania, które bardzo precyzyjnie oblicza wydajność produktów i umożliwia ich potencjalne ulepszenia.
W szczególności możliwe było skalibrowanie specyficznej metody, umożliwiającej rozpatrzenie zachowania się cieczy podczas chłodzenia transkrytycznego i odpowiednie uwzględnienie wszystkich parametrów wpływających na rzeczywistą wydajność.

Z czasem Grupa LU-VE opracowała linię produktów przeznaczonych specjalnie do chłodnic CO2 oraz, w jeszcze bardziej śmiałym projekcie, do zaawansowanych chłodnic gazowych, które w instalacjach na CO2 zastępują tradycyjne kondensatory w instalacjach HFC


SCROLL